Afhankelijk van de geplande operatie dienen er aanvullende onderzoeken te gebeuren:

  • Hartfilmpje (ECG)

  • Bloedname met controle stolling

  • Longfoto (Rx Thorax)

Samen met uw huisarts zal overlopen worden welke nodig zijn. Sommige resultaten zullen direct besproken worden (ECG), voor bepaalde resultaten dient u nadien uw huisarts te contacteren. Hou er dus rekening mee dat u tijdig uw onderzoeken laat verrichten. Daarnaast kan zo nodig de medische vragenlijst dewelke u meekreeg overlopen worden.