CORONA/COVID19 test

Hieronder vindt u de voornaamste informatie rond het COVID19/CORONA virus en testing. 

Alle recente informatie vind je op de website van de overheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/

1. Belangrijkste symptomen:

• Koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden
• Spierpijn, keelpijn of hoofdpijn
• Vermoeidheid
• Geur- en smaakverlies
• Verkoudheid
• Diarree


2. Ik heb symptomen, wat nu? 

• Blijf thuis.
• Mail bij voorkeur naar moc.liamg@rettusedretkod , laat zeker jouw contactgegevens na, we contacteren je zo snel mogelijk. Voel je je te ziek, bel dan op het praktijknummer 053 70 55 44, bij voorkeur tussen 8u30 en 12u.
• Probeer een lijstje te maken van de mensen waarmee je de 2 dagen voorafgaand aan het ontstaan van je klachten contact hebt gehad. Deze lijst wordt enkel gebruikt indien je positief test.


3. Hoe bekom ik mijn resultaat? 

Je wisser wordt geanalyseerd in Labo Medina Dendermonde.

Je krijgt na afname van jouw wisser, een mail van het labo (check ook jouw spam) met een link "iPatient".

Als je hierop klikt dien je je rijksregisternummer (INSZ-nummer, staat op de achterzijde van je identiteitskaart) in te geven. 

Vervolgens krijg je een scherm te zien waar zal staan: "SARS COVID 19". 

Zolang je testresultaat niet gekend is zal hier "volgt" staan. 

Het heeft geen zin naar ons of het labo te bellen, wij zien immers hetzelfde resultaat. Afhankelijk van de drukte in het labo zullen de testresultaten iets langer op zich laten wachten. 

Van zodra je testresultaat gekend is wordt dit "negatief" of "positief".

Negatief getest? Ga verder naar puntje 5. 

Positief betekent dat je besmet bent met het COVID19/CORONA virus. Ga verder naar puntje 4. 


4. Ik testte positief, wat nu? 

• Je moet in isolatie gedurende 7 dagen. 

De isolatie stopt ten vroegste 7 dagen na aanvang van de symptomen EN tot
ten minste 3 dagen zonder koorts EN met verbetering van de ademhalingssymptomen.
Je dient ons opnieuw te contacteren als:

- de symptomen/klachten vereregeren

- er treden nieuwe symptomen/klachten op

- je hebt nog symptomen op het einde van de voorgeschreven periode van arbeidsongeschiktheid

• Contactopvolging

Indien je de CoronAlert app gebruikt, geef daarin aan dat je positief bent. Op deze manier kan de contactopvolging starten.

Verwittig je contacten en vraag hen om contact op te nemen met de huisarts.
Het contact tracing center of lokale contact tracing zal contact met je opnemen om de personen die je de laatste dagen zag op de hoogte te stellen. Dit is belangrijk om verspreiding van het virus tegen te gaan.
Zij zullen je mogelijks contacteren via telefoon op het nummer 02/214.19.19 of via sms op het nummer 8811.
Als je deze oproepen niet beantwoordt, kan een medewerker bij je thuis langskomen.


6. Wat moet ik doen indien ik negatief test?
• Afhankelijk van je klachten/symptomen wordt bekeken hoelang je arbeidsongeschiktheid zal duren. 
• Indien je huisgenoten in quarantaine zaten, kunnen zij hun normale activiteiten hernemen.

7. Wat is het verschil tussen quarantaine en isolatie?
Quarantaine:
De duur van de quarantaine thuis is ten minste 7 dagen na het laatste risicovolle contact.
Buitengaan is enkel toegestaan voor kleine essentiële aankopen (voeding, apotheek,...),
maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen en per uitzondering. Hierbij moet
een mondmasker in textiel gedragen worden, de hygiënische maatregelen strikt nageleefd
worden en direct contact met andere mensen vermeden worden.
Indien tijdens de quarantaineperiode een huisgenoot symptomen ontwikkelt, begint de
periode van 7 dagen opnieuw voor de asymptomatische huisgenoten die aan deze nieuwe
patiënt werden blootgesteld, vanaf het laatste risicovolle contact.
Tijdens de 7-daagse quarantaineperiode EN de 7 dagen na het einde van de quarantaine
moeten de volgende maatregelen worden genomen:
Bijzondere aandacht voor basishygiënemaatregelen
Voor alle verplaatsingen buitenshuis moet een mondmasker gedragen worden (voor personen > 12 jaar).
de contacten moeten hun gezondheid zorgvuldig in de gaten houden (zelfcontrole). Als er symptomen optreden, moet de huisarts (telefonisch) worden gecontacteerd om de noodzaak van een test te beoordelen.
Sociale contacten moeten tijdens de quarantaineperiode worden vermeden en tijdens de 7 dagen na afloop van de quarantaineperiode zoveel mogelijk beperkt. Er moet steeds een afstand van 1,5 m worden aangehouden. 
• Isolatie:
I
solatie geldt voor bevestigde gevallen (i.e. positieve test) ook als deze asymptomatisch zijn. 

Essentiële verplaatsingen mogen niet.

Indien je de enige binnen je gezin bent die besmet is, dan moet je je zoveel mogelijk isoleren van je huisgenoten (bv. ergens anders slapen, apart eten met eigen bestek,...).